Positions

Closing Date

Juruteknik Makmal Kanan

14 December 2017

Assistant Project Officer

30 November 2017

Assistant Creative Officer

7 December 2017

Assistant Project Officer

7 December 2017

General Manager

7 December 2017

Pegawai Ugama

23 December 2017

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I

8 January 2018

Tukang Masak

11 January 2018